Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.033.340
Truy cập hiện tại 737
Lễ công bố quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Nhà thờ Diêm Trường và miếu, lăng mộ ông bà Trà Quận công
Ngày cập nhật 25/04/2022

Sáng ngày 22.4, tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với nhà thờ làng Diêm Trường, miếu và lăng mộ ông, bà Trà Quận Công thuộc xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc.

 
     
Theo lịch sử và giá trị di tích, thì Nhà thờ làng Diêm Trường được xây dựng cách đây hơn 400 năm, là nơi thờ tự các bậc tiền hiền khai canh, khai khẩn có công khai lập làng. Trải qua thời gian tồn tại với những biến cố của lịch sử, nhà thờ làng Diêm Trường đã nhiều lần trùng tu, song vẫn giữ được nét cổ kính, kiến trúc nhà vẫn 3 gian hai chái, kết cấu kèo cột được làm bằng gỗ cùng với các nét chạm khắc tinh xảo. Bên trong được thiết kế 3 án thờ để thờ các họ tộc lớn ở địa phương, đây là những họ tộc lớn được nhà Nguyễn sắc phong có công khai canh lập làng và lưu giữ nhiều sắc, chiếu, chỉ có từ thời Tây Sơn và các vua Nguyễn. Trong đó, có sắc phong khai canh dưới thời Khải Định vào năm thứ 9 cho cả 3 họ Bùi, Trần, La là những họ tộc đã có công khai canh lập làng...
 
Đối với miếu và lăng mộ ông, bà Trà Quận Công đây là nơi ghi nhớ công lao của ông bà Trà Quận Công, sách Đại Nam thực lục tiền biên thì vào tháng 7 năm Tân Mùi 1571 anh em Mỹ Lương, Văn Lan và Nghĩa Sơn ở Khang Lộc Quảng Bình cấu kết với họ Trịnh nổi loạn, định đánh úp Vũ Xương nên Chúa Nguyễn Hoàng biết được đã sai phó tướng Trương Trà (bấy giờ xưng là Trà Quân Công) đi đánh Nghĩa Sơn và bị Nghĩa Sơn bắn chết. Sau đó, vợ Trà là Trần Thị người xã Diêm Trường nghe tin nổi giận nên mặc áo quần đàn ông thúc quân đánh, bắn chết Nghĩa Sơn tại trận, quân Văn Lan thua trốn về Trịnh dẹp hết đảng giặc, Chúa Nguyễn đem quân về phong Trần Thị làm quận phu nhân. Đến thời Gia Long năm thứ 4 xét sự trạng công thần khai quốc liệt vào hạng nhì, cho ấp thụ một người trong dòng dõi được thế tập làm thứ đội trưởng. Lại cấp cho 6 mẫu tự điền và 3 người coi mã..
 
 
Từ những giá trị lịch sử và giá trị di tích đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 công nhận Nhà thờ Diêm Trường và Miếu, Lăng mộ ông bà Trần Quận Công xếp hạng di tích cấp tỉnh.
Theo https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày