Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.715.441
Truy cập hiện tại 739
Thủ tuc hồ sơ
Lĩnh vực Loại hình Từ khóa
STTTên thủ tụcThời gian xử lý (ngày)Mức độBiểu mẫu
1Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinhTrong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 05 ngày làm việc1Tải biểu mẫu
2Các xác nhận về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bànUBND cấp xã: 20 ngày làm việc;2Tải biểu mẫu
3Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịchTrong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc2
4Cấp bản sao từ sổ gốcTrong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 03 ngày làm việc2
5Cấp đổi sổ hộ khẩu031
6Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú031
7Cấp giấy chứng nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe"1
8Cấp giấy chuyển hộ khẩu- Ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - 03 ngày làm việc (trường hợp xác minh)1
9Cấp giấy phép đào đường, vĩa hè (các trục đường do xã quản lý)011
10Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc.2Tải biểu mẫu
11Cấp lại sổ hộ khẩu031
12Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập201
13Cấp mới giấy phép xây dựng đối với nhà ở khu dân cư nông thôn05 ngày làm việc2Tải biểu mẫu
14Cấp sổ vịt chạy đồng- Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - 03 ngày làm việc trường hợp cần xác minh1
15Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập201
16Chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục201
17Chính sách trợ giúp đối tượng người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (Theo chuẩn nghèo được chính phủ quy định cho từng thời kỳ).052Tải biểu mẫu
18Chính sách trợ giúp đối tượng người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH052Tải biểu mẫu
19Cho phép dựng rạp tổ chức đám cưới, ma chay có dựng rạp ở lòng đường, vĩa hèNgay trong ngày làm việc1
20Cho phép thành lập CLB Thể dục thể thao101
Số dòng trên 1 trang: 
Trang:[1]23456789