Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.715.073
Truy cập hiện tại 556
UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư “Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 30/03/2018

Ngày 26/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư “Thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế”

Dự án do Quỹ Năng lượng và Khí hậu Luxembourg (CEF) - Bộ Phát triển bền vững và Hạ tầng Luxembourg tài trợ. Cơ quan chủ quản dự án là Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Mục tiêu tổng quát dự án nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của tỉnh và trung ương về tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của hệ thống tự nhiên và con người theo tinh thần của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Biến đổi Khí hậu và Tăng trưởng xanh 2016 của Chính phủ và Kế hoạch Hành động Biến đổi Khí hậu của Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

Mục tiêu cụ thể nhằm tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng với các rủi ro và thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu ở các xã đầm phá ven biển.

Địa điểm thực hiện dự án gồm 29 xã thuộc huyện Quảng Điền (11 xã), Phú Vang (9 xã) và Phú Lộc (9 xã). Tổng ngân sách dự án là 2.300.000 Euro (55.469.000.000 VND). Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của CEF là 2.000.000 Euro  ~  48.234.000.000 VND; Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là 300.000 Euro ~ 7.235.000.000 VND.

UBND tỉnh sẽ thành lập Ban Quản lý dự án theo quy định; đồng thời, giao UBND các huyện Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc thành lập Ban thực hiện dự án huyện trên cơ sở đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực hiện các dự án do Luxembourg tài trợ.

Nguyễn Trường
Các tin khác
Xem tin theo ngày